Dečiji ansambl

Igrači: 6-11 godina starosti

Probe: petak od 18.30-19.30h u klupskim prostorijama

Umetnički rukovodioc: Kristijan Knežević (078 830 67 87)